یکی از پایه های مهم اخلاق

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 یادداشت روزانه 6 می 2016


یکی از پایه های مهم اخلاق برابر داستن خود با دیگران است

این برابر دانستن در حقوق انسانی مهمترین مشخصه ی اخلاق فردی است


مثلا اگر کسی خودش را دانا تر بداند یا نژادش را برتر بداند 

این برتر دانستن می تواند نا خود آگاه باشد یا حتی آگاهانه 


وقتی خود را دانا تر باهوش تر با تقوی تر یا حتی درست تر از دیگری بدانیم دانه ی تمام دشمنی ها، بی عدالتی ها و جنگ ها را کاشته ایم


بسیاری از دینداران نا خود آگاه در این دام می افتند چون خود را به قدرت برتر نزدیک تر می بینند


تاکید بر نژاد مثل آریایی یا عرب یا تاکید به ایدئولوژی همه مقدمه ی برتر دانستن خود است


افرادی را دیده ام که خود را یا برتر یا پایین تر از دیگری می دانند 

و نمی توانند به صورت برابر روابط انسانی برقرار کنند


مقداری از این برتری یا کمتری مربوط به ساختار سلسه مراتبی بوده که در طول فرگشت انسان در قبایل و گروهها بوجود آمده 

و در سخت افزار مغز ما وجود دارد


مثلا داشتن مرید و مراد یا برتر دانستن افراد قدرتمند یا حتی فیلم های قهرمان پرور یا تئوریهای ولایت و معصوم  و غیره همه قسمتی از همین تمایل ما به برتر دانستن یا کمتر دانستن خودمان نسبت به دیگری است


در دنیای مدرن روز به روز این مساله کمرنگ تر شده و حرکت به سمت برابر دانستن خود در برابر قانون و حقوق انسانی است

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین